Paradigm, mål och beslut

Allt vi tänker, gör och de resultat vi uppnår i livet påverkas av vårt paradigm. Det är våra tankar och idéer som har blivit vanor under vår uppväxt. Tankar som har upprepas så